Ana Sayfa » Yem Üretimi
  Yem Çeşitlerimiz        
 

 

 
  Süt Grubu
Yemleri
Besi Grubu
Yemleri
Kuzu-Buzağı
Grubu Yemleri
Küçükbaş
Grubu Yemleri
 
           

           Yem Üretimi
               Ürün Tasarlama ve Geliştirme

Yem karmalarının hazırlanmasında seçilen hammaddeler birbirlerinin besin madde eksikliklerini  kapatabildikleri ölçüde başarıya ulaşılır. Ancak burada asıl önemli olan farklı yemlerden gelen bu besin maddelerinin beraber tüketilmeleri ve besin yapı taşlarının da organizmada sentez yapılacak ortamda aynı zamanda hazır bulunabilmeleridir. Değişik amaç ve hayvan ihtiyaçlarına göre hammaddelerin tabiatları ve sahip oldukları besin madde içerikleri göz önüne alınarak amaca uygun en mükemmel ürün reçeteleri hazırlanmaktadır.

 

               Dozajlama

Maksimum hassasiyete sahip olan dozajlama ünitesi bilgisayara girilen ürün reçetesine uygun hammadde çeşitlerini istenen miktarlarda silolardan otomatik olarak tartılmak üzere kantara çekmektedir.

 

              Öğütme

Karma yemin en önemli özelliği birden fazla hammaddenin homojen olarak bir araya getirilmiş olmasıdır. Burada bir araya gelme eldeki hayvanın türü ve yaşına göre düşünülecek ve bir defada tüketilebilecek yem hacmi  için düşünülmektedir. 

Bu hacim farklı tür ve yaştaki hayvanlar için oldukça büyük farklılık göstermektedir. Karma yemden amaçlanan faydaya ulaşabilmek için kullanılan tüm hammaddelerin hayvan tarafından tüketilebilecek bu en küçük hacime sığması gerekir. Bunun sağlanması da sözkonusu maddelerin çok küçük partiküller halinde öğütülmesiyle mümkündür. Karma yem hammaddelerinin öğütülmesi,  karışımın homojen olmasının bir ön koşulu olması yanında yemden daha yüksek düzeyde yararlanmanın da bir gerçeğidir. Öğütülerek boyutları küçültülen yemin yüzey alanı genişleyip sindirim enzimlerinin aksine daha açık hale gelmektedir.  Böylece kısa zamanda fazla miktarda besin maddesi sindirilerek kana geçmektedir. 

Öğütme yemlerdeki iştah açıcı bazı yağ asitlerinin açığa çıkmasına neden olmasıyla da tüketim ve yararlanma üzerinde etkili olur.

 

              Karışım

Homojen karışım besin maddelerinin aynı zamanda beraberce tüketilmelerine olanak veren bir olaydır. Böylece eş zamanlı sindirilebilen bu maddeler, sentez yapılacak ortamda aynı zamanda bir araya gelerek daha fazla miktarda ve daha nitelikli ürün oluşumunu sağlarlar. 

Öğütme işleminden sonra yapılan homojenite testlerinden elde edilen sonuçlara bağlı olarak tespit edilen en uygun sürelerde karışım gerçekleştirilir.

 

                Premiks İlavesi

Temel hammaddeler yanında yeme katıldıkları zaman hayvan sağlığını koruyan ve destekleyen, yemlerdeki besin maddelerinin bozulmasını önleyen, yemden yararlanmayı yükselten, ürün miktarını artıran, ürünün görünümünü değiştiren, niteliğini  etkileyen veya başka bir nedenle ekonomik yarar sağlayan ve genel olarak "Yem Katkı Maddeleri" adı ile anılan vitamin mineral maddeler gibi hammaddeler kayba uğramaması amacı ile karışım esnasında ilave edilmektedir.

 

               Melaslama

Melas gibi sıvı hammaddelerin ilavesinin yapıldığı ünitedir.

 

               Peletleme

Homojen bir şekilde tamamlanan karışımın uygun pişirme sıcaklığında buharla muamele edilerek preslendiği ünitedir.

 

               Soğutucular

Pelet presten çıkan ürünler yüksek sıcaklıkta olup içerdikleri nemi ortamdan uzaklaştırmak amacı ile 18 c ye kadar soğutulur.

 

                Paketleme 

Üretilen karma yemlere tartılma, çuvallama, dikme ve etiketleme işlemi yapılır.

Üretilmiş olan yemler ister ince, ister pelet olsun otomatik torbalama kantarında net 50 kg. lık polyester çuvallarla ambalajlanarak sevke hazır duruma getirilir.

Satın alınan yemler, yem çuvallarının üzerinde bulunan yem tanıtım kartlarında belirtilen oranlarda ve karışımlarda hayvanlara yedirilmelidir.

 

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Ürünler

Faydalı Bilgiler

 
 

Hakkımızda

İnşaat Faaliyetleri Süt Grubu Yemleri Neden Pelet Yem ?  
  Vizyon & Misyon »Tamamlanan Projeler Besi  Grubu Yemleri Türkiye'deki Büyükbaş hayvan ırkları  
  Sosyal Sorumluluk »Devam Eden Projeler Kuzu Buzağı  Yemleri Buzağıların Bakım ve Beslenmesi  
 

Ziyaretçi Defteri

Yem Üretimi

Küçükbaş Grubu Yemleri

Besiyi Etkileyen Faktörler  
 

İletişim

Gübre Bayiliği      

   

Adres: AKYEMTAŞ - E-90 Ankara Yolu Üzeri 2.Km AKSARAY Tel : +90 382 215 37 00 (pbx) | Faks : +90 382 215 38 00 E-Posta : akyemtas@akyemtas.com.tr

AKYEMTAŞ

A K Y E M T A Ş   |    Copyright © 2020   |   A K S A R A Y